Disclaimer

Alle getoonde rassen op deze website zijn, als uitgangsmateriaal, beschikbaar voor Europa. Voor beschikbaarheid in andere gebieden neemt u contact op met uw accountmanager of met Dekker Chrysanten BV, Julianaweg 6a, 1711 RP Hensbroek, Nederland, Tel: +31 226 45 60 60. Voor actuele informatie over de beschikbaarheid van bloemen op de Nederlandse veilingen zie “Aanvoer info”

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Dekker Chrysanten BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
 
Dekker Chrysanten BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Dekker Chrysanten BV kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.