Topspin, a powerful effect!

Topspin, a powerful effect!

Dit ras, zowel als tros- en pluis chrysant, kun je vergelijken met een aanstormend topsporttalent. Er wordt haar dan ook een grote toekomst voorspeld. Topspin speelt met gemak het hele jaar rond de sterren van de hemel. Door haar krachtige genen blijft ze zonder moeite lange tijd prachtig in de vaas. Met haar helderwitte kleur laat ze de concurrentie op gepaste afstand en is Topspin hard op weg om haar naam voor altijd te vestigen. Een van haar talenten is de uitstekende verfbaarheid van haar bloemen in one- of two tone kleuren.

This variety, both as a spray and disbud chrysanthemum, can be compared to an upcoming top sport talent. It is therefore predicted a great future. Topspin easily preforms all year round. Thanks to her powerful genes, she will remain beautiful in the vase for a long time without any effort. With her bright white colour, she leaves the competition at a distance and Topspin is well on its way to establish her name forever. One of her talents is the excellent colour possibilities of her flowers in one or two-tone colours.

 

 

 
 

What is your favourite colour effect?

The examples below are just a few of the many colour combinations and patterns that are possible with Topspin.
What is your favourite colour effect?Biodegradable stempel
 
 

If you want to stay up to date of the latest news, then follow us on social media!

Facebook LinkedIn Instagram Youtube