MVO

Een bedrijf van deze tijd
Van bedrijven wordt tegenwoordig meer verwacht dan alleen maar een goed rendement voor de aandeelhouders. Bedrijven hebben ook een rol in het verbeteren van onze wereld. Die verantwoordelijkheid nemen we graag - en serieus - bij Dekker Chrysanten. Ook omdat we een familiebedrijf zijn, staan we dichter bij de maatschappij.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


We vinden het belangrijk om voorop te lopen in onze sector, maar wel op een manier die in harmonie met de natuur is. In onze productielocaties streven we ernaar om het energieverbruik per geproduceerde chrysant continu terug te brengen, door te kiezen voor moderne, goed geïsoleerde kassen en innovatieve besparende technieken. Door te produceren in Tanzania, profiteren we van een klimaat dat ook zonder verwarmingsinstallaties optimaal is. Water wordt spaarzaam gebruikt, meststoffen hergebruikt.

 
 

Gewasbeschermingsmiddelen reduceren


Het verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen is de laatste jaren in de chrysantenteelt al sterk teruggelopen door de opmars van biologische bestrijding. IPM - integrated pest management - is tegenwoordig de standaard. Dekker Chrysanten ziet mogelijkheden om het chemisch middelengebruik nog verder terug te dringen. Ziekteresistentie is daarom een belangrijk onderdeel van de veredeling. Met innovatieve merkertechnologie zijn we in staat om vroegtijdig in het veredelingsproces in te schatten wat de weerbaarheid van een nieuw ras is tegen ziekten en plagen.

Mensen


Ook richting onze medewerkers nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent: goede en veilige arbeidsomstandigheden creëren, iedereen gelijke kansen bieden om zich te ontplooien en mensen de verantwoordelijkheid geven die hen toekomt. Niet alleen in Nederland, maar ook in onze internationale vestigingen.

We ondersteunen daar de lokale communities: niet alleen door te voorzien in veel werkgelegenheid, maar ook door scholing te stimuleren via de sponsoring van materialen en diensten. En nog een aspect van onze maatschappelijke betrokkenheid: we doen graag eerlijk zaken. Op een manier waarop onze handelspartners en wij er beiden op vooruitgaan.

 
 

Certificeringen


De vestigingen in Nederland en Tanzania zijn MPS- GAP gecertificeerd.

Lees hier meer over MPS

 

Hoe maak je een chrysant duurzaam?

Ontdek het hier