Duurzaamheid

Chrysanten met een duurzaam accent
Duurzaamheid is een veelomvattend begrip. Het gaat over energie, het gaat over de behandeling van mensen, over het terugdringen van de carbon footprint en nog veel meer. Voor Dekker Chrysanten betekent duurzaamheid vooral: werken aan een betere wereld.

Het optimale klimaat, ook voor het milieu


Door gebruik te maken van WKK’s voorzien we grotendeels al in onze eigen elektriciteitsbehoefte in Hensbroek. Klimaatschermen houden de warmte binnen, installaties en systemen om het klimaat te regelen zijn geselecteerd met het oog op een minimaal stroomverbruik en een lange levensduur. Bovendien produceren we al jaren in een land waar de klimatologische omstandigheden ideaal zijn voor de opkweek van chrysantenstekken: Tanzania. Hier kunnen we met een minimum aan energie-input telen.

 
 

Terugdringen middelengebruik


Integrated pest management (IPM) is tegenwoordig de standaard. Het accent ligt op het gebruik van biologische bestrijding. Alleen wanneer strikt noodzakelijk wordt de inzet van nuttige insecten ondersteund met chemische correcties. Door die aanpak is het verbruik van chemische middelen in de chrysantenteelt significant verlaagd. Ook kiest Dekker Chrysanten ervoor om middelen te gebruiken die neonicoinoidenvrij zijn, dus vriendelijk voor bijen.

En het chemiegebruik in de sierteelt kan nóg lager, als het aan Dekker Chrysanten ligt. Een ras dat van nature gewapend is tegen ziekten en plagen, heeft minder snel assistentie nodig om gezond te blijven. DNA-technieken maken het onze veredelaars mogelijk om al aan het begin van het traject rassen te selecteren op hun weerbaarheid tegen ziekten en plagen.

Maatschappelijk betrokken


Medewerkers kunnen bij Dekker Chrysanten rekenen op een baan met perspectief. Ze krijgen kansen om zichzelf te ontplooien, door mensen verantwoordelijkheid te geven en alle medewerking te verlenen aan opleiding en training. Daardoor ontwikkelen ze zich niet alleen zelf, ze dragen ook bij aan de verdere ontwikkeling van Dekker Chrysanten als bedrijf.

In de omgevingen waarin we werkzaam zijn, willen we een bedrijf zijn dat van meerwaarde is. Met buitenlandse vestigingen, zoals die in Tanzania en Colombia, hebben we de kans om veel méér te betekenen voor de omgeving waarin we actief zijn. Onze medewerkers op de productielocatie kunnen rekenen op een eerlijke behandeling. We betalen hen een goed salaris, zorgen voor veilige werkomstandigheden en bieden ook hen kansen om hun ambitie om te zetten in een maatschappelijke loopbaan. Scholen in de omgeving van onze productielocatie kunnen rekenen op support in de vorm van materialen. Mede door onze aanwezigheid ter plaatse bloeit de lokale economie nog altijd op.

 
 

Arbeidsomstandigheden


Overal waar onze medewerkers actief zijn, kunnen ze rekenen op goede en veilige arbeidsomstandigheden. Automatisering en mechanisering heeft al veel fysiek werk in de sierteelt overbodig gemaakt. Waar mogelijk nemen we graag nog meer maatregelen om het werk plezieriger en uitdagender te maken.

Eerlijk zaken doen


Als familiebedrijf zijn we niet gericht op de winst op de korte termijn. Wél op de continuïteit voor volgende generaties. Daarom zijn we graag een aantrekkelijke zakenpartner voor onze relaties. In onze zakelijke benadering staat centraal dat we ook anderen graag iets gunnen. Dat we afspraken nakomen. En elkaars kwaliteiten onderkennen en gebruiken om samen een volgende stap te kunnen zetten.