Privacyverklaring

Privacyregels bij sollicitatieprocedure
Dekker Chrysanten hecht grote waarde aan je privacy. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig met je gegevens om. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat Dekker Chrysanten je persoonsgegevens en een eventuele videosollicitatie verzamelt en gebruikt in de sollicitatieprocedure.

Ook verzamelen en verwerken we gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mails. Deze gegevens bewaren we maximaal tot 1 jaar na de wervings- en selectieprocedure.

We behandelen gegevens voor de sollicitatieprocedure vertrouwelijk en gebruiken de gegevens uitsluitend voor deze procedure. We verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Social Media
Dekker Chrysanten kan in bepaalde gevallen het social media gedrag checken van sollicitanten als deze informatie van belang wordt geacht voor de functie waarop wordt gesolliciteerd.

Recht op inzage en correctie
Als sollicitant heb je recht op inzage in de verwerking van je persoonsgegevens. Ook kun je een verzoek indienen om je gegevens door ons binnen een termijn van 4 weken te laten wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met paulineklinkhamer@dekkerchrysanten.com.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je deze sturen naar bovengenoemd emailadres. Hiervoor kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Veranderingen in privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Als je wilt weten wat er is veranderd, adviseren we je om regelmatig op onze website te kijken.